Wrocław dla wszystkich

parada/demonstracja jako reakcja na ostatnie akty przemocy skrajnej prawicy.
parade/protest in a reaction to recent violent actions of far rightwing.

Brak komentarzy: