syf

śnieg z deszczem w plecy. krajobraz typowy.
niewiele działań powierzchniowych, trochę zmian strukturalnych. ostatnio robię głównie portrety, a na swoją kolej czeka kilka spraw.

sleet in the back. a typical landscape.
little surface activity, some structural changes. I mostly do portraits recently, and other things are also waiting for their turn.

Brak komentarzy: