plecy Michała

Michał robi dokument o drogach krajowych, a w Krakowie i Gliwicach były dwie wystawy do zobaczenia.

Michał is making a document about national roads, and there were two good exhibitions in Krakow and Gliwice.

Brak komentarzy: