Wałbrzych

'I to było miasto, z historią przemysłu od 600 lat, w którym ten przemysł zlikwidowano mówiąc górnikom, że już niedługo będą paśli na tych łąkach owce.' Robię dokument o Wałbrzychu, górnictwie i śladzie po nim.

'And it was a city, with industrial history for six hundred years, where this industry was dismantled and miners were said that soon they will graze sheep on all those meadows.' i'm working on a document about Wałbrzych, mining industry and mark it had left.

1 komentarz:

Wojtek Wilczyk / hiperrealizm.blogspot.com pisze...

Mam ściągniętego pdfa-a z raportem o tej likwidacji, z którego wynika, że... zrobiono to zbyt szybko - co momentalnie zaowocowało strukturalnym bezrobociem (wg. oficjalnych danych 38%). Ale też decyzja mogła być zbyt pochopna... Np. zasypano niedokończony szyb "Kopernik", który miał umożliwić bardziej racjonalną eksploatację pokładów, w tym tych antracytem... Jak chcesz, to Ci wyślę na priva.