there were times

rok temu jechałem na EinLab. od wtedy staram się myśleć o swojej pracy w nieco inny sposób. same dobre wspomnienia. pozdrowienia, dzięki, cześć!

a year ago i was travelling for EinLab residency. since then, i'm trying to think about my work in a little bit altered way. good times. kudos, thanks, cheers!

Brak komentarzy: