także tego


tak się to przedstawia teraz. luty miesiącem tiffów i wglądówek, marzec miesiacem czekania, kwiecień miesiącem sprawdzania czy już są wyniki.
the way it presents right now. february dedicated to tiff files and proofs, march to waiting and april to checking if the list is yet published.

Brak komentarzy: