photoautomatrok temu wyjeżdżałem na rezydencję do Berlina. jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała, zwłaszcza w temacie robienia pewnych rzeczy na serio i wybierania priorytetów. to są zdjęcia z automatycznych budek, część zrobiona pod kątem Ikonoklazmu, część tak o, a portet starszego mężczyzny znalazłem w jakiejś budce.
zin człowieka, z którym tam działałem, Aljaza - Ena Rola Filma - czeka na wasze prace

a year ago i was leaving for residency in Berlin. one of the best thing in my life so far, especially in terms of doing some things seriously and setting priorities. those are automatic photobooth photographs, partially made for Iconoclasm, some just like that, and i found the portrait of older man in one of the booths.
zine made by man i was hanging out there, Aljaz - Ena Rola Filma - is now open for submissions for the next issue.

Brak komentarzy: