lot

trochę obszerniejsza historia powstała z przypadku. nie wiem jak pan miał na imię, ale Agata zdążyła odebrać szybką naukę startowania. chyba mam szczęście do wrocławskich sztucznych gór.

a more extensive story made out of fortuity. i don't know the man's name, but Agata got a fast lesson of how to start. maybe i have some sort of luck for wroclaw's artificial hills.

Brak komentarzy: