Góra

wydaje mi się, że właściwie otwarcie już mogę powiedzieć: wiosną wyjdzie niskonakładowa, wydana własnym sumptem, książka o pustelniku. jej nędzny i złożony w 2 godziny prototyp pokazywałem w OPT na Jellyweek, ale to nie to. będzie o oczko poważniej, powiedzmy.
poza sesją na studiach, i składaniem teczki do ITF, zaczęło się po jakiejś tam stagnacji dziać kilka fajnych sytuacji w tym samym momencie. więcej w swoim czasie.

i think i can say it openly: this spring i will publish low-press book about a hermit. i've presented it's cheap-shit-2h prototype on OPT Jellyweek show, but it's not that one. a little bit more serious, let's say.
besides finals on studies and ITF preparations, some things started to happen at the same time, after kind of stagnation. more to be said.

Brak komentarzy: