nic wielkiego


pewne rzeczy nawet po raz trzeci są trudne / some things are hard even ford the third take
lub też
rzeczy pozornie proste są trudne zawsze / things pretending to be simply are always hard


także:
zbieram informacje dotyczące alternatywnych form organizacji społecznej - komuny, kolektywne wioski, falanstery, pustelnicy, kulty - istniejące lub dawne. muchas gracias.
/also:
searching for information about alternative forms of social organisations - communes, collective villages, phalansteres, hermits, cults - present or past. much thanks.

Brak komentarzy: