wewnętrza
czas chyba coś z nimi sensownego ułożyć.

Brak komentarzy: