in/outwieczór i poranek
ostatni / pierwszy

Brak komentarzy: