takie są fakty

oto fakty / so there are facts

Brak komentarzy: