przodownik

a wcześniej loża masońska

Brak komentarzy: